NordFuel Oy:n energiantuotanto toteutetaan puujakeilla

NordFuel Oy suunnittelee puuraaka-aineesta liikennekäyttöön tarkoitettua etanolia tuottavan biojalostamon rakentamista Kanteleen Voima Oy:n Haapavedellä sijaitsevan lauhdevoimalan tilalle.

Etanolitehtaan suunnittelua jatketaan perustuen uuteen, puupolttoainetta käyttävään kattilaan

Kanteleen Voiman hallituksen 26.3.2021 tekemän päätöksen mukaan suunnittelua NordFuelin liikennebiopolttoainejalostamon käyttämän prosessihöyryn tuottamista jatketaan toteutettavaksi uudella höyrykattilalla. Kattilan pääpolttoaine on biojalostamon sivutuotteena muodostuva ligniinikakku. Lisäksi kattilassa käytetään polttoaineena tehtaan raaka-aineen käsittelyssä erotettavaa puun kuoriainesta, raakatärpättiä ja prosessiveden puhdistuksen lietteitä.

Päätös luopua vanhasta turvetta hyödyntävästä kattilasta ja toteuttaa biojalostamo uudella, pienemällä höyrykattilalla tuli ajankohtaiseksi, koska TEM:in kesäkuussa 2020 myöntämän 24.5 M€ tuen poliittisen linjauksen edellytyksenä on 100 % uusiutuvien polttoaineiden käyttö. Kaikki fossiiliset polttoaineet, mukaan lukien turve, on ehdoissa rajattu pois.

”Päätös energiatuotannon menetelmän valinnasta on merkittävä askel liikennebioetanoli-projektillemme. Käytettävä polttoaine on tärkeä lähtöarvo myös jalostamon suunnitellussa, koska pyrimme hyödyntämään kaiken raaka-aineen mahdollisimman tarkkaan. Valitettavasti turpeen käytön vähentämiselle asetetut tavoitteet sekä ennakoidut taloudelliset ohjauskeinot tarkoittavat, ettemme voi hyödyntää turvetta prosessissamme. Lyhyesti sanottuna, emme voi käyttää jatkossa turvetta, vaan jalostamomme polttoaineena on puu eri muodoissaan sekä jalostamon sivutuotteet. Tästä huolimatta NordFuel-projektimme etenee suunnitellusti ja seuraavaksi voimme tehdä päätöksen bioetanolin valmistusprosessin toimittajasta”, toteaa toimitusjohtaja Matti Asikainen.

Lisätietoja:

  • Petri Vesanto, projektinjohtaja, +358 50 517 62 68
  • Matti Asikainen, toimitusjohtaja (1.4. alkaen), +358 40 553 49 26

NordFuel Oy:n biojalostamo tuottaa valmistuttuaan markkinoille vuosittain 65 000 tonnia bioetanolia. Lisäksi jalostamo tuottaa ligniinipellettiä ja biokaasua. NordFuel Oy tulee olemaan paikallisesti merkittävä työllistäjä