assets/Uploads/_resampled/fullwidth-Voimalaitos-pieni.JPG

Etusivu

Kanteleen Voima Oy on lokakuussa 2006 perustettu sähköntuottaja. Yhtiön muodostavat 24 yksityis- ja kuntaomisteista suomalaista pientä ja keskisuurta energiayhtiötä.

Kanteleen Voiman tytäryhtiö NordFuel Oy suunnittelee puuraaka-aineesta liikennekäyttöön tarkoitettua etanolia tuottavan biojalostamon rakentamista Haapavedellä sijaitsevan Kanteleen Voima Oy:n voimalaitoksen yhteyteen. Sivutuotteina jalostamo tuottaisi ligniiniä, biokaasua sekä biopohjaista hiilidioksidia. Nykyisen voimalaitoksen toiminta muuttuisi biojalostamon energiakeskukseksi, joka tuottaisi laitosalueen tarvitseman lämpö- ja jäähdytysenergian. Lisää NordFuelista; www.nordfuel.fi

Puhuri Oy on tuulipuistoja kehittävä, rakentava ja omistajilleen tuulivoimalla sähköä tuottava Kanteleen Voima Oy:n sisaryhtiö. Puhurin hallinnoimien tuulipuistojen kokonaisteho on 60 megawattia. Puhurilla on tuulivoiman kehityshankkeita Haapavedellä, Kannuksessa, Pyhäjoella, Pyhäjärvellä, Raahessa, Sallassa ja Sievissä. Lisää Puhurista; www.puhuri.fi

Puhurin tytäryhtiö Vetelin Tuulivoima Oy kehittää tuulivoimahanketta Vetelissä.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste