assets/Uploads/Kuvia/Voimalaitos/_resampled/fullwidth-Voimalaitos-usva.jpg

Etusivu

 

 

Kanteleen Voima Oy on lokakuussa 2006 perustettu sähköntuottaja. Yhtiön muodostavat 28 yksityis- ja kuntaomisteista suomalaista pientä ja keskisuurta energiayhtiötä. Kanteleen Voiman Haapaveden voimalaitos toimii tehoreservilaitoksena. 

Kanteleen Voiman tytäryhtiö NordFuel Oy suunnittelee puuraaka-aineesta liikennekäyttöön tarkoitettua etanolia tuottavan biojalostamon rakentamista Haapavedellä sijaitsevan lauhdevoimalan yhteyteen. Biojalostamon myötä voimalaitoksen toimintaa kehitetään samalla moderniksi CHP-laitokseksi, mikä täyttää tiukat ympäristömääräykset ja parantaa tehtaan kannattavuutta, kun alkuperäisen sähköntuotannon rinnalle tulee höyryntuotantoa. Lisää NordFuelista; www.nordfuel.fi

Puhuri Oy on tuulipuistoja kehittävä, rakentava ja omistajilleen tuulivoimalla sähköä tuottava Kanteleen Voima Oy:n sisaryhtiö. Puhurin hallinnoimien tuulipuistojen kokonaisteho on 60 megawattia. Puhurilla on tuulivoiman kehityshankkeita Haapavedellä, Kannuksessa, Pyhäjoella, Pyhäjärvellä, Raahessa, Sallassa ja Sievissä. Lisää Puhurista; www.puhuri.fi

Puhurin tytäryhtiö Vetelin Tuulivoima Oy kehittää tuulivoimahanketta Vetelissä.


Rekisteri- ja tietosuojaseloste