Kanteleen Voima Oy on päättänyt toteuttaa suunnitellun NordFuel -biotuotetehdasprojektia koskevan liiketoimintasiirron Kanteleen Voiman tytäryhtiöön NordFuel Oy:öön 1.5.2024 alkaen.   Liiketoimintasiirrolla yhtiö valmistautuu NordFuel-biotuotetehdashankkeen seuraaviin vaiheisiin. Liiketoimintasiirron myötä NordFuel Oy:n omistajuus ei muutu, ja Kanteleen Voima jatkaa NordFuelin emoyhtiönä. Kanteleen Voiman omistajia ovat Oy Katternö Kraft Ab, Suomen Voima Oy, Valkeakosken Energia Oy sekä Ålands Elandelslag. Kanteleen […]
Kuinka päästä puusta pitkälle? Tule kanssamme kehittämään tulevaisuuden ratkaisuja! ”NordFuel Oy suunnittelee puuraaka-aineesta liikennekäyttöön tarkoitettua etanolia tuottavan modernin biojalostamon rakentamista Haapavedellä sijaitsevan Kanteleen Voima Oy:n voimalaitoksen yhteyteen. Sivutuotteina jalostamo tuottaisi ligniiniä, biokaasua sekä biopohjaista hiilidioksidia. Nykyisen voimalaitoksen toiminta muuttuisi biojalostamon energiakeskukseksi, joka tuottaisi laitosalueen tarvitseman lämpö- ja jäähdytysenergian.” Lue lisää https://nordfuel.fi/biojalostamo/ Palkkaamme tiimiimme innovatiivisen bioenergia-asioista kiinnostuneen […]
NordFuel Oy suunnittelee puuraaka-aineesta liikennekäyttöön tarkoitettua etanolia tuottavan biojalostamon rakentamista Kanteleen Voima Oy:n Haapavedellä sijaitsevan lauhdevoimalan tilalle. Etanolitehtaan suunnittelua jatketaan perustuen uuteen, puupolttoainetta käyttävään kattilaan Kanteleen Voiman hallituksen 26.3.2021 tekemän päätöksen mukaan suunnittelua NordFuelin liikennebiopolttoainejalostamon käyttämän prosessihöyryn tuottamista jatketaan toteutettavaksi uudella höyrykattilalla. Kattilan pääpolttoaine on biojalostamon sivutuotteena muodostuva ligniinikakku. Lisäksi kattilassa käytetään polttoaineena tehtaan raaka-aineen […]
Matti Asikainen on nimitetty Kanteleen Voiman ja NordFuelin uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2021 alkaen. Asikainen siirtyy Kanteleen Voimalle David Brown Santasalo Finland Oy:stä. Asikaisella on ollut pitkä ura David Brown Santasalolla mm. maajohtajana ja Eurooppa-divisioonan jälkimarkkinajohtajana. Aiemmin hän on toiminut mm. erilaisissa johtotehtävissä Winwind Oy:ssä. NordFuel-projektin suunnittelutyö etenee suunnitelmien mukaan. Projekti saavutti viime vuonna kaksi merkittävää merkkipaalua. Työ- […]
Perjantaina 11.12.2020 päätetyllä kaupalla Suomen Voima on ostanut Kaakon Energian noin viidenneksen omistuksen: Puhuri Oy:ssä Kanteleen Voima Oy:ssä SV Vesivoima Oy:ssä Myyjä ja ostaja ovat vuodesta 2006 yhdessä kehittäneet kaupan kohteena olevia yhtiöitä. Nyt tehdyn kaupan takana on osapuolien muuttuneet strategiset tahtotilat ja muutokset kaupan kohteena olevien yhtiöiden liiketoiminnassa. Suomen Voima on viime vuosina panostanut […]
NordFuel Oy suunnittelee puuraaka-aineesta liikennekäyttöön tarkoitettua bioetanolia ja biokaasua tuottavan modernin biojalostamon rakentamista Haapavedelle. Tuotettavilla EU:n RED II direktiivien kestävyyskriteerit täyttävillä kotimaisilla liikennepolttoaineilla on mahdollisuus saavuttaa merkittävä päästöjen vähennys ja kattaa noin 450 000 ajoneuvon vuosittainen biopolttoaineiden tarve. Valmistuksen sivutuotteilla, kuten ligniini, tuotetaan biojalostamon tarvitsema prosessihöyry. Biojalostamolle Haapavedellä tuotettava energia on 100 % uusiutuvaa. Haapavesi on […]
Kanteleen Voima Oy ja sen aikaisemmin täysin omistama tytäryhtiö Puhuri Oy ovat molemmat tahoillaan siirtymässä investointivaiheeseen. Kanteleen Voima NordFuel-hankkeen osalta ja Puhuri useissa tuulivoimahankkeissa. Yhtiörakenteen tehostamiseksi on Puhuri Oy:n omistus siirretty Kanteleen Voimalta suoraan emoyhtiön osakkaiden omistukseen ja siten konsernisuhde purkautuu syksyn 2019 aikana. Kanteleen Voima konsernin toimitusjohtajana oman toimensa ohella vuodesta 2006 saakka toiminut Antti Vilkuna […]
Kanteleen Voima Oy hakee ympäristölupaa toisen sukupolven bioetanolia ja sivutuotteina toisen sukupolven biokaasua sekä ligniiniä ja raakatärpättiä tuottavalle biojalostamolle. Ympäristölupahakemus on kuulutettu 28.2.2019 ja lupahakemuksen asiakirjat ovat nähtävänä 4.3.–3.4.2019 Haapaveden kaupunginkansliassa. Kuulutus ja hakemuksen tai asiakirjojen keskeinen sisältö on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. Biojalostamon tarvitsema energia toimitetaan samalla laitosalueella sijaitsevalta voimalaitokselta, jonka muuttuvaa toimintaa koskeva […]
Kanteleen Voima Oy suunnittelee puuraaka-aineesta liikennekäyttöön tarkoitettua etanolia tuottavan modernin biojalostamon rakentamista Haapavedellä sijaitsevan lauhdevoimalan yhteyteen. Samalla olemassa olevan voimalaitoksen toimintaa kehitetään moderniksi CHP-laitokseksi. Biojalostamon tuotannon olisi tarkoitus käynnistyä jo vuonna 2021. Investoinnin kokonaisarvo on 150 miljoonaa euroa. ”Tarvitsemme kehittyneitä biopolttoaineita liikenteeseen, säätövoimaa sähkömarkkinoille ja työpaikkoja Pohjois-Pohjanmaalle. NordFuel on ratkaisu useisiin Suomen kohtaamiin haasteisiin”, Kanteleen […]