Yritys

Kanteleen Voima Oy on lokakuussa 2006 perustettu yhtiö. Yhtiön muodostavat 24 yksityis- ja kuntaomisteista suomalaista pientä ja keskisuurta energiayhtiötä. 

Kanteleen Voiman tytäryhtiö NordFuel Oy suunnittelee puuraaka-aineesta liikennekäyttöön tarkoitettua etanolia tuottavan biojalostamon rakentamista Haapavedellä sijaitsevan Kanteleen Voima Oy:n voimalaitoksen yhteyteen. Sivutuotteina jalostamo tuottaisi ligniiniä, biokaasua sekä biopohjaista hiilidioksidia. Nykyisen voimalaitoksen toiminta muuttuisi biojalostamon energiakeskukseksi, joka tuottaisi laitosalueen tarvitseman lämpö- ja jäähdytysenergian. Lisää NordFuelista; www.nordfuel.fi

Omistajat

KATTERNO-RYHMÄ / KATTERNO KRAFT
Esse Elektro-Kraft Ab
Oy Herrfors Ab
Kruunupyyn Sähkölaitos Oy / Kronoby Elverk Ab
Naantalin Energia Oy / Nådendals Energi Ab
Pietarsaaren Energia Oy / Jakobstads Energi Ab
Uudenkaarlepyyn Voimalaitos Oy / Nykarleby Kraftverk Ab
Raaseporin Energia Oy / Raseborgs Energi Ab
Vetelin Energia Oy

SUOMEN VOIMA OY
Etelä-Savon Energia Oy
Haminan Energia Oy
Keravan Energia Oy
Kokemäen Sähkö Oy
Kuoreveden Sähkö Oy
Köyliön-Säkylän Sähkö Oy
Lankosken Sähkö Oy
Leppäkosken Sähkö Oy
Nivos Energia Oy
Nurmijärven Sähkö Oy
Paneliankosken Voima Oy
Porvoon Energia Oy / Borgå Energi Ab
Sallila Energia Oy, Loimaa
Vatajankosken Sähkö Oy, Kankaanpää

Valkeakosken Energia Oy

Ålands Elandelslag

Rekisteri- ja tietosuojaseloste