Haapaveden voimalaitoksesta halutaan kehittää moderni biojalostamo

Kanteleen Voima Oy suunnittelee puuraaka-aineesta liikennekäyttöön tarkoitettua etanolia tuottavan modernin biojalostamon rakentamista Haapavedellä sijaitsevan lauhdevoimalan yhteyteen. Samalla olemassa olevan voimalaitoksen toimintaa kehitetään moderniksi CHP-laitokseksi. Biojalostamon tuotannon olisi tarkoitus käynnistyä jo vuonna 2021. Investoinnin kokonaisarvo on 150 miljoonaa euroa.

”Tarvitsemme kehittyneitä biopolttoaineita liikenteeseen, säätövoimaa sähkömarkkinoille ja työpaikkoja Pohjois-Pohjanmaalle. NordFuel on ratkaisu useisiin Suomen kohtaamiin haasteisiin”, Kanteleen Voiman toimitusjohtaja Antti Vilkuna toteaa.

Uusi biojalostamo on tarkoitus rakentaa Haapaveden lauhdevoimalaitoksen yhteyteen. Haapavesi on erinomainen sijaintipaikka biojalostamolle niin raaka-aineen saatavuuden kuin hyvien logististen yhteyksien kannalta. Jalostamo loisi alueelle 350 uutta työpaikkaa.

NordFuel-jalostamo hyödyntäisi vuonna 1989 rakennetun voimalaitoksen infraa ja voimalaitoksen polttoainepohja muutettaisiin turpeesta vähäpäästöisempään puupainotteiseen polttoaineseokseen. Valmis tuotantoympäristö mahdollistaisi myös biojalostamolla syntyvien sivuvirtojen tehokkaan hyödyntämisen sekä voimalaitoksen sähkö- ja lämpöenergian hyödyntämisen biojalostamolla.

Hankkeen suunnittelu on käynnistetty vuonna 2016. Ympäristövaikutusten arvioinnissa hankkeen työllisyys, vaikutus aluetalouteen ja ympäristöpäästöjen väheneminen arvioitiin myönteisiksi. Seuraavaksi hankkeessa siirrytään valittujen teknologioiden jatkotestaukseen sekä suunnitteluun investointipäätöstä varten.

Lisätietoja:

  • Antti Vilkuna, toimitusjohtaja, puh. 044 0220 919