assets/Uploads/Kuvia/Turvesuot/_resampled/fullwidth-Suocco-S500-kuva-2-kuva-Kanteleen-Voima-Oy.jpg

Uusi maankäyttöesimies

12 tammikuu 2015

Metsätalousinsinööri Sauli Halmetoja on nimitetty Kanteleen Voima Oy:n maankäyttöesimieheksi 12.1.2015 alkaen. Hän siirtyy tehtävään Vapo Oy:n hankintaesimiehen tehtävistä.

Sauli Halmetoja vastaa Kanteleen Voima -konsernin maa- ja metsäomaisuuden hallinnasta sekä polttoainetuotannon ympäristöasioiden hoidosta ja raportoinnista.  Sauli Halmetoja raportoi hankintapäällikkö Juha Ollilalle.