assets/Uploads/_resampled/fullwidth-IMG0066.JPG

Työvaiheessa olevat suot

Kanteleen Voima Oy:llä on useita uusia turvetuotantohankkeita valmistelussa. Energiaturpeen saatavuus Haapaveden voimalaitoksen käyttöön pyritään näin varmistamaan myös tulevaisuudessa.

Uuden turvetuotantoalueen käyttöönotto kestää useita vuosia. Maanhankinnan jälkeen suolle tehdään tutkimuksia, luontoselvitys ja suunnitelma turvetuotantoa varten. Laajoille, yli 150 hehtaarin tuotantoalueille tehdään lisäksi ympäristövaikutusten arviointi eli YVA-menettely. Ennen turvetuotannon aloittamista tehdään ympäristölupahakemus aluehallintoviranomaiselle, joka käsittelee lupahakemuksen ympäristönsuojelulain mukaisesti.

Työvaiheessa olevat suot kartalla:


Työvaiheessa olevat suot suuremmalla kartalla