assets/Uploads/Kuvia/Turvesuot/_resampled/fullwidth-Turvesuo.jpg

Turvesuot

Kanteleen Voima Oy:n turvetuotanto

Voimalaitoksen pääpolttoaineena on jyrsinturve

Kanteleen Voima Oy käynnisti omien turvesoiden hankinnan vuonna 2008 tavoitteenaan aloittaa oma turvetuotanto. Turvesoiden kunnostuksen ja tuotannon yhtiö antaa urakoitsijoiden hoidettaviksi. Ensimmäisen oman turvesuon, Lamminnevan kunnostus aloitettiin syyskuussa 2010. Haapavedellä sijaitsevan Venenevan ympäristölupa tuli lainvoimaiseksi 7.1.2011 ja tuotanto suolla aloitettiin kesällä 2012.

Kanteleen Voima Oy:llä on työn alla useita turvesuoalueita.