assets/Uploads/_resampled/fullwidth-Haketta.JPG

Puupolttoaineet

Metsäpolttoaineiden käyttö aloitetiin Haapaveden voimalaitoksella vuonna 2009. Lähiseutujen metsien raaka-aineista valmistetut hakkeet jauhetaan voimalaitoksen biomassajauhimilla pölypolttoon sopivaksi polttoaineeksi. Haapaveden voimalaitos voi käyttää haketta noin 400 000 i-m3 vuodessa.

Puupolttoaineina käytetään merkittäviä määriä myös puuteollisuuden sivutuotteita; sahanpurua, kutteria ja sahanpurubrikettiä.

Puun osuus Haapaveden voimalaitoksen polttoaineiden käytöstä on noin 20 %

Metsähake

  • yleisnimitys metsistä korjattavasta puuraaka-aineesta tehdylle hakkeelle 

Rankahake

  • karsitusta runkopuusta tehty hake

Kokopuuhake

  • puun maanpäällisestä biomassasta tehty hake

Metsätähdehake

  • ainespuun korjuun jälkeen oksista ja latvuksista viheraineineen tehty hake
  •