Kanteleen Voima Oy ja sen aikaisemmin täysin omistama tytäryhtiö Puhuri Oy ovat molemmat tahoillaan siirtymässä investointivaiheeseen. Kanteleen Voima NordFuel-hankkeen osalta ja Puhuri useissa tuulivoimahankkeissa. Yhtiörakenteen tehostamiseksi on Puhuri Oy:n omistus siirretty Kanteleen Voimalta suoraan emoyhtiön osakkaiden omistukseen ja siten konsernisuhde purkautuu syksyn 2019 aikana. Kanteleen Voima konsernin toimitusjohtajana oman toimensa ohella vuodesta 2006 saakka toiminut Antti Vilkuna […]