Kanteleen Voima Oy hakee ympäristölupaa toisen sukupolven bioetanolia ja sivutuotteina toisen sukupolven biokaasua sekä ligniiniä ja raakatärpättiä tuottavalle biojalostamolle. Ympäristölupahakemus on kuulutettu 28.2.2019 ja lupahakemuksen asiakirjat ovat nähtävänä 4.3.–3.4.2019 Haapaveden kaupunginkansliassa. Kuulutus ja hakemuksen tai asiakirjojen keskeinen sisältö on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. Biojalostamon tarvitsema energia toimitetaan samalla laitosalueella sijaitsevalta voimalaitokselta, jonka muuttuvaa toimintaa koskeva […]