Kanteleen Voima Oy suunnittelee puuraaka-aineesta liikennekäyttöön tarkoitettua etanolia tuottavan modernin biojalostamon rakentamista Haapavedellä sijaitsevan lauhdevoimalan yhteyteen. Samalla olemassa olevan voimalaitoksen toimintaa kehitetään moderniksi CHP-laitokseksi. Biojalostamon tuotannon olisi tarkoitus käynnistyä jo vuonna 2021. Investoinnin kokonaisarvo on 150 miljoonaa euroa. ”Tarvitsemme kehittyneitä biopolttoaineita liikenteeseen, säätövoimaa sähkömarkkinoille ja työpaikkoja Pohjois-Pohjanmaalle. NordFuel on ratkaisu useisiin Suomen kohtaamiin haasteisiin”, Kanteleen […]