assets/Uploads/_resampled/fullwidth-20100928111945AA2.JPG

Varpuneva

Varpunevan turvetuotantohanke

Kanteleen Voima Oy suunnittelee turvetuotannon aloittamista Haapavedellä sijaitsevalla 128 hehtaarin suuruisella Varpunevalla. Hankealue liittyy aikaisempaan Hankilannevan turvetuotantoalueeseen.

Varpunevan turvetuotantoalueen ympäristölupahakemus on jätetty Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle keväällä 2011.