assets/Uploads/_resampled/fullwidth-IMG0066.JPG

Rahkaneva

Rahkanevan turvetuotantohanke

Kanteleen Voima Oy suunnittelee turvetuotannon aloittamista Haapavedellä sijaitsevalla 288 hehtaarin suuruisella Rahkanevalla. Kyseessä on uusi turvetuotantohanke.

Rahkanevan turvetuotantohankkeen ympäristövaikutuksia arvioidaan lakisääteisessä YVA-menettelyssä, jonka ensimmäinen vaihe on YVA-ohjelma eli työsuunnitelma ympäristövaikutusten arvioimiseksi.

Ympäristövaikutusten arviointi käynnistettiin kesällä 2009 alueen luontoarvojen selvityksillä. Varsinainen YVA-menettely käynnistyi syksyllä 2010. YVA-selostus valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä. Yhteysviranomaisen antaman lausunnon jälkeen hankkeelle haetaan ympäristölupaa.

Hankkeen yhteysviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, jolle voidaan osoittaa mielipiteet ja lausunnot hankkeesta. Hankevastaavana on Kanteleen Voima Oy ja YVA-konsulttina toimii Pöyry Finland Oy.

YVA-ohjelman löydät ELY-keskuksen nettisivuilta: Rahkanevan turvetuotantohanke, Haapavesi