assets/Uploads/_resampled/fullwidth-Reunaoja.JPG

Paalinneva

Paalinnevan turvetuotantoalue

Kanteleen Voima suunnittelee turvetuotannon aloittamista Kärsämäellä sijaitsevalla 80 hehtaarin suuruisella Paalinnevalla. Tuotantoa on Paalinnevalla jo noin 10 hehtaarin suuruisella alueella. Käynnissä oleva turvetuotantohanke tulee laajentamaan jo tuotannossa olevaa aluetta. Ympäristönsuojeluasetuksen mukaan ympäristölupa turvetuotannolle vaaditaan tuotantoalan ollessa yli 10 hehtaaria.

Tuotantoalueella käytettävät vesienkäsittelymenetelmät ovat sarkaojien lietteenpidättimet, laskeutusallas ja sulan maan aikainen pintavalutus. Lisätietoa turvetuotannon vesienpuhdistuksesta: Turvetuotannon vesienpuhdistusmenetelmät